Etică și Integritate Academică de Excepție în Cercetarea Științifică și Actul Didactic
EIAECSAD

Program "Etică şi integritate academică de excepţie în cercetarea ştiinţifică şi actul didactic", implementator: Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, cu sprijin financiar din partea FDI2018, Domeniul 5, Imbunătăţirea calităţii activităţii didactice, inclusiv a respectării deontologiei şi eticii academice. Cod proiect: CNFIS-FDI-2018-0545.


Legislație