Integrity in Teaching and Research Workshop & Lectures
----------------------------
Concursul de selecție pentru studenții care doresc să participe la activitățile de audit etic

Etică și Integritate Academică de Excepție în Cercetarea Științifică și Actul Didactic
EIAECSAD

Program "Etică şi integritate academică de excepţie în cercetarea ştiinţifică şi actul didactic", implementator: Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, cu sprijin financiar din partea FDI2018, Domeniul 5, Imbunătăţirea calităţii activităţii didactice, inclusiv a respectării deontologiei şi eticii academice. Cod proiect: CNFIS-FDI-2018-0545.


International Scientific Conference - "Ethical Values in Education, Research and Innovation", Suceava, 19-20 October 2018, Call for papers.
Conferinţa ştiinţifică internaţională - "Valori etice în educaţie, cercetare şi inovare", Suceava, 19-20 Octombrie 2018, Invitație.

Obiectivul proiectului

Obiectiv general: Promovarea respectării eticii cercetării și integrității academice prin dezvoltarea unor organisme intra-instituționale specifice și îmbunătățirea calității activității didactice prin perfecționarea continuă a personalului didactic și dezvoltarea de practici și mecanisme de aplicare a normelor de conduită etică și profesională în cadrul USV.


Obiective specifice

O.1. Măsuri pentru prevenirea riscurilor de suspiciuni de conduită științifică necorespunzătoare
O.2. Perfecționarea continuă a personalului didactic pe direcția instruirii în tehnicile și metodologia respectării deontologiei actului didactic
O.3. Promovarea valorilor eticii academice prin intermediul unei conferințe internaționale, workshop-uri (10), activități de consiliere privind normele și regulile de concepere și scriere a lucrărilor științifice
O.4. Crearea unui Centru de Cercetare și a unui laborator în Bioetică și Etica Cercetării și perfecționarea Comisiei de Etica cercetării pentru promovarea și implementarea eticii cercetării și integrității academice
O.5. Asigurarea unui bun management al proiectului prin structurarea activităților pe 4 pachete de implementare și monitorizarea continuă pe durata implementării